Obnovený Beeckmanův kříž

Poděkování patří rodinné nadaci manželů Kellnerových za poskytnutý grant, památkáři Tomáši Skalíkovi za restauraci kříže a také dobrovolníkům a patronům Cesty ke kořenům za úpravu místa.