Jak se stát SPRÁVCEM PAMÁTEK

Taky se Vám zdá, že nemá smysl památky opravovat, pokud by k nim poté již nikdo nechodil, o jejich existenci by nevěděl, a nikdo se o ně nezajímal?

I nově opravený pramínek potřebuje někoho, kdo by se o něj staral, trochu se díval kolem sebe, zda je místo stále pěkné a čisté. Občas je potřeba jej vyčistit. Obnovená Boží muka potřebují člověka, který k nim bude mít úctu a čas od času se k nim přijde podívat a zapálit svíčku, ožnout trávu, poopravit je či natřít. Nejde tedy jen o to památky obnovit, ale spolu s krásou jim vracet i život. Proto je tu Program Správců.

Správce je ten, kdo je ochoten si vzít na starost péči o nějakou památku, bude k ní chodit, sledovat ji a starat se o ni. Spolu s památkou vytváří ducha místa - „genius loci“. Správce nad památkou přebírá správcovskou odpovědnost nebo rovněž i patronát.

Existuje několik desítek drobných památek, které čekají na své Správce. Budete-li chtít myšlenku správcovství podpořit a stát se správcem, budeme rádi, stačí se nám ozvat - památek je mnoho.

Správce patří do „rodiny Správců drobných památek Jesenicka“. Nejprve si po dohodě s Hnutím Brontosaurus Jeseníky vybere svou památku, o kterou se zaváže pečovat - zpravidla po dva roky.

Mezi typické práce Správce památky patří pravidelná kontrola jejího stavu, drobná údržba a její výzdoba. Nepatří zde žádné odborné zednické či kamenické práce. Program je zamýšlen tak, aby Správcování bylo vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy, případně celé rodiny. Silně poškozenou památku opraví odborníci nebo dobrovolníci pod odborným vedením, ať už pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus Jeseníky, či některé jiné organizace.

Jaký by měl být správce? 

Správce by si měl vzít na starost památku, ke které má osobní vztah. Po dohodě s vedoucím správců mu může být také vybrána dle možností. A ty jsou na Jesenicku veliké - zatím je totiž památek více než Správců. Prospěšný je takový přístup Správce, kdy nejen že se stará o vzhled památky, ale také zná její poslání a historii. Například ten, kdo rozumí léčivým účinkům chladné vody pramene nebo duchovnímu významu kapličky, nejlépe oživí původní poslání památky i její krásu. Pokud by se Správce dokázal postarat i o návrat návštěvníků k památce, výborně tak naplní své poslání. Správce může například uspořádat divadlo u pramene, malou hudební slavnost či mši u Božích mukou.

Jak se můžu stát správcem? 

Hnutí Brontosaurus Jeseníky hodlá o správce všemožně pečovat:

  • nejprve se dohodnou podmínky a pravidla správcování a uzavře písemná „Smlouva o dobrovolnictví“
  • pro správce bude připraven zdobný certifikát a slavnostní plaketu, na níž bude potvrzení - např: „Správce Meklenburského pramene“. Získá tím různé výhody.
  • jednou do roka je plánováno pravidelné setkání Správců. Mohou se tak potkat lidé, kteří byli ochotni se zavázat k péči o některou místní zajímavost. Setkáním se obohatí a doví se, co je nového i na jiných místech.
  • předpokládáme další výhody pro Správce. Podobně jako u Patronů a drobných dárců připravujeme vydávání informačního časopisu. Zajišťování peněz na menší opravy památek je pro HBJ samozřejmostí.

Pokud se i Vy chcete stát Správci některé památky zde na Jesenicku, prosíme, ozvěte se nám, rádi Vás uvítáme!

Můžete na e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz či na tel.: 584 401 722

Případně můžete využít kontaktní formulář na těchto stránkách ("Napište nám")