Osmý ročník Folklorního kosení

Tuto sobotu již po osmé rozezvučilo chráněné louky na Chebzí nad Písečnou v okrese Jeseník Folklorní kosení. Tuto akci, kde se zpívá i pracuje, povídá i hoduje, pořádá Hnutí Brontosaurus Jeseníky pro všechny místní i přespolní zájemce.

V 6 hodin ráno se u hájovny na Chebzí sešli kosáci a „hraběnky“, aby společně ručně pokosili téměř jeden hektar chráněných luk. „Louky jsou chráněny z důvodu výskytu vzácných mečíků, vstavačů a také saranče vrzavé“, řekla organizátorka celé akce Alena Bajerová.

Kosákům a „hraběnkám“ přijeli zpříjemnit práci hudbou hned dvě kapely. Lidová muzika FRGÁL z Olomouce, která krom lidových písní zahrála i klasická díla od Mozarta, Vivaldiho a jiných známých klasiků. „Bylo to něco úžasného slyšet tuto hudbu v přírodním chrámu“, prohlásil Milan Gebr, jeden z účastníků letošního kosení. Druhým hudebním seskupením byl sbor Jesenických seniorů, zkráceně JESEN, který již přes rok funguje v Jeseníku pod vedením pana Karla Pajera. Za doprovodu harmoniky se přírodou ozývaly známé i neznáme lidové písničky, které si se sborem rádi zazpívali během práce i samotní kosáci. Členové souboru pak neváhali vzít také do rukou kosy a hrábě a přiložit ruku k dílu.

Celá akce byla ukončena slavnostní mší, kterou u kapličky na Holendrech, uprostřed nádherných pastvin, vedl otec Janusz Romanski z Lipové.

Na akci nechybělo ani občerstvení, které poskytli místní výrobci – Zemědělské družstvo Jeseník, Selská pekárna, JESTREB s.r.o., VIP – VINO PARTNER s.r.o., za což jim patří velký dík.