O workcampu s Tomášem Hradilem

Rozhovor s Tomášem Hradilem – 8.8.2014 o 2. ročníku workcampu na MUNĚ

 

Ve dnech 22.7. – 5.8.2014 přijeli do bývalého vojenského areálu Muny u obce Mikulovice mladí dobrovolníci z celého světa, aby pomohli Hnutí Brontosaurus Jeseníky s částí jeho velkého dlouhodobého projektu oživení Muny. Areál Muny byl vybudován v meziválečných letech 1940 – 1941, kdy jedna z jeho částí sloužila dokonce jako zajatecký tábor. Po skončení války zde bylo centrum odsunu Sudetských Němců z celého Jesenicka. Následně až do roku 2006 zde byl muniční sklad československé a české armády. Poté byly budovy převedeny obci Mikulovice, od které Hnutí Brontosaurus Jeseníky získalo darem postupně až 40 budov. Od roku 2011 zde působí Městečko neziskových organizací, uskupení asi 10 neziskových organizací, které od Brontosaurů po předložení smysluplného projektu získalo zdarma budovu. V letošním roce kromě českých dobrovolnických akcí zde proběhl také již druhý ročník i 14denní mezinárodní dobrovolnický workcamp. O tom jak workcamp probíhal a co se tam dělo jsem si povídala s Tomášem Hradilem, předsedou Hnutí Brontosaurus Jeseníky.

Co se na workcampu dělo? Jakou práci jste dělali? Můžeš nám workcamp trochu přiblížit?

Třináct mladých účastníků z celého světa přijelo a tři mladí čeští dobrovolníci pracovali na stavbě hliněných domečků v objektu č. 104. Stavěli slaměné zdi a začali dělat výtvarné ozdoby na stěnách, což byla taková odměna za práci. Bylo to pro ně o hodně zajímavější než furt plácat hlínu. První tři dny jsme dělali hliněnou omítku, ale pak už je to unavovalo, už to bylo náročné. V okamžiku, kdy jsme přešli na tuto výtvarnou činnost a začali vytvářet obrazce, tak zase ožili a zase je to hrozně bavilo.


A proč právě MUNA? Proč ne třeba jiná lokalita?

Tak za prvé na MUNĚ už je taková tradice toho workcampu, je tam už druhý rok. Lidem v minulém roce se zde hrozně líbilo. A již máme dobrou zkušenost, že se sem lidi rádi vrací. Z loňského roku se nám znovu přihlásil kluk z Polska, který se v letošním roce ukázal jako velmi schopný. V loňském roce se tu teprve rozkoukával. Dokonce tam byli i lidi, kteří prohlašovali, „já chci na MUNU“. Takže bude velmi zajímavé sledovat, jestli to bude pravda, že se například holka z Istanbulu vrátí na MUNU. A za druhé MUNE prospívá, že o ni lidi mají zájem. Myslím, že je zajímavé, že lidem ze Španělska, Francie a dalších zemí stojí za to na tu MUNU přijet a dělat s námi brigády. Kdežto mnozí místní, neříkám, že všichni, to přehlíží a nevidí tu zajímavost, lákavost té práce tady.

Jaký si myslíš, že může mít workcamp další přínos například pro místní komunitu, ale ne jen pro Mikulovice, třeba i pro jesenicko celkově.

Tak za prvé, my se snažíme, a i ti mladí z celého světa po tom touží, se setkávat s místními lidmi. Udělali jsme tam velký táborák, kam jsme pozvali místní lidi, a oni přišli. Bylo jich tam kolem dvaceti, staří i mladší, dokonce i děti, a účastníci z těch zemí jim představovali různé jídlo, které pro ně uvařili, měli připraveny hry pro děti třeba z Katalánska. Udělali pro ně vůbec takový zajímavý kulturní program. Takže za prvé se místní komunita setkala s těmi lidmi odjinud, takže si tak rozšířili obzory, a za druhé si myslím, že se o celé akci, o MUNĚ i o Jesenicku bude mluvit. Zahraničním účastníkům se to hrozně líbilo a tak se může šířit, co to je tento region a naše práce, zase jinou cestou.

Byl workcamp nějak zafinancován?

Tentokrát se na to podařilo získat finanční dar od firmy Johnson Controls Inc. To je americká nadnárodní firma, která dodává díly do automobilů. A je zajímavé, že se rozhodla, že bude podporovat dobrovolnické akce, workcampy po celém světě. V každé zemi podporuje maximálně 5 takových akcí. A naše akce poměrně hladce obstála v konkurenci. Lidé z této firmy přijeli na workcamp na návštěvu a vysoce to hodnotili a tak je šance, že tyto workcampy budou podporovat i v dalších letech.

Slyšela jsem, že workcamp popořila i ERA? Tam projekt uspěl taky v nějaké konkurenci?

Jo, to bylo taky zajímavé. Nebylo to jenom na workcamp, ale celkově na dobrovolnické akce na MUNĚ, z nichž je ten workcamp takový nejvýraznější. Pak tam byla naše bronťárna a ještě by se tam dala zakomponovat i nějaká víkendovka. Ale je pravda, že jsme vyhráli. Vybrali nás do regionálního kola, kde soutěžily 3 regionální projekty a i v rámci těchto tří projektů jsme vyhráli tu soutěž jako nejzajímavější projekt.

Takže mohl bys to zhodnotit tak, že se tady v Jeseníku dělají opravdu zajímavé akce?

No můžu to hodnotit tak, že jsme prostě uspěli.

A myslíš, že bude v příštím roce workcamp opět probíhat?

Workcamp je jedna z mála akcí, která díky daru od Johnson Controls, není ztrátová a projekt má přínos i ekonomický, takže zaplatí veškeré náklady na akci včetně jídla a materiálu na to. Takže pokud se podmínky nezhorší, tak se rozhodně ano.

Za rozhovor děkuje Alena Bajerová