Správcové drobných památek

 

V prosinci 2017 se podařilo dojednat s největším majitelem lesů, s ALSOL (Arcibiskupské lesy a statky Olomouckého kraje) pokračování programu Správců drobných památek. Můžeme tedy opět dávat dohromady lidi dobré vůle, kteří se do něj rádi zapojí a vezmou si do péče svůj pramen, kříž nebo kapličku.

Správcové jsou lidé, kteří si sami, nebo se svojí rodinou, nebo s partou, vezmou některou drobnou památku do své péče a zaváží se o ni starat (alespoň 3 - 4x do roka): sekat trávu, čistit ji, opravovat. Mohou zanechat u svého pramene hezký hrnek na pití. Ideální je, pokud mají Správcové svoji památku skutečně rádi.

My, Hnutí Brontosaurus Jeseníky zajišťuje organizační a právní stránku věci, Správcům se snažíme pomoci metodicky a pořádáme jejich setkání 1x do roka (seznamovací, kulturní i vzdělávací). Sami se v rámci programu také o několik památek staráme.

Vybrat si můžeme z desítky pramenů a jiných památek, zejména na Studničním vrchu (Svatební, AFA, Meklenburský, Finský, Freundschaft, Německý, Tůňka, Sourozenecký kříž a jiné) a také různě i po regionu: kříž či kapličku (Beekmanův kříž v Jeseníku, smírčí kříž na Muně a jiné). Můžete mít i vlastní památku, se kterou se do programu Správců přihlásíte a budete se o ni starat.

Prosíme, šiřte tuto výzvu dál.
Pokud lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, mění se tím atmosféra krajiny i společnosti co do pohody. A kaplička či pramen, o které se někdo s láskou stará, potěší srdce kolemjdoucích a zanechá v nich chuť také něco dělat. Pro druhé i pro přírodu.

Tak se mě k této věci na cokoliv zeptejte, třeba zde na FB (Tom Hradil)
a prosíme - sdílejte to.

vaše Hnutí Brontosaurus Jeseníky

PS: děkujeme všem, kteří se dosud o drobné památky starali (v současné době takto zatím funguje asi 5 Správců), přestože to v posledních letech nebylo až tak lehké. A také děkujeme LČR, lesní správě Jeseník za to, že s nimi byla v těchto věcech vždy naprosto bezvadná spolupráce.