Za partnery do Lichtenštejnska a Norska

Naše organizace ukončila v březnu letošního roku poslední ze svých velkých projektů. Aby byla schopna dále zajišťovat svou činnost v oblasti dobrovolnictví a péče o kulturní a přírodní dědictví Jesenicka, rozhodli jsme se podat žádost do 2. výzvy vyhlášené Fondem pro NNO. Pro naší činnost jsme se chtěli nechat inspirovat i příklady z jiných zemí, proto jsme se rozhodli požádat o tzv. mikrogranty a najít si partnery v Norsku nebo Lichtenštejnsku, kteří by s námi na velkém projektu spolupracovali.

Do mikrograntů jsme přihlásili 2 projekty:

1) Dobrovolnické česko-lichteinšteinské zkušenosti

Cílem mikroprojektu je navázání a rozvoj partnerské spolupráce s partnerskou organizací v Lichtenštejnsku, příprava společného projektu. Cílem spolupráce je posílení přímé výměny zkušeností a osvědčených postupů. Hlavním tématem připravovaného projektu je posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti a to výše zmíněnými formami. Konkrétně pak realizací workshopů pro středoškolské studenty v oblasti dobrovolnictví a jejího uplatnění při posilování funkcí občanské společnosti. Projekt byl zaregistrován pod číslem: 76-FN-104.

2) Hledání environmentálních partnerů v Norsku

Cílem projektu je navázání kontaktu a partnerství minimálně s jedním ze čtyř vytipovaných subjektů z donorských států, konkrétně z Norska, s nímž by mohl být realizován následný projekt předkládaný do grantové výzvy FNNO. Cílem je návštěva donorského státu a navázání spolupráce v oblastí péče o životní prostředí. Projekt byl zaregistrován pod číslem: 76-FN-105.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Program Fond pro NNO
podporuje projekty Dobrovolnické česko-lichteinšteinské zkušenosti a Hledání environmentálních partnerů v Norsku.

 

www.fondnno.cz            www.eeagrants.cz