Zapojím se do činnosti Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Prací

  • Zveme vás na víkendové („víkendovky“) a prázdninové akce („Prázdniny s brontosaurem“, „PsBéčka“) pro mládež od 15 let. Akce jsou otevřené všem, nejezdí na ně úzká skupinka známých. Program spojuje práci (v oblasti ochrany přírody a opravy památek) a zážitkovou pedagogiku. Víkendové akce probíhají většinou od pátečního večera do nedělního dopoledne. Více informací a program akcí zde.
  • Staňte se správci památek – viz Cesta ke kořenům

Svými náměty, připomínkami

  • Informace o památkách, které bychom mohli opravit
  • Doporučení, na co se v ochraně kulturního a přírodního bohatství Jesenicka zaměřit
  • Náměty na témata a lektory Cestopisů

Uvítáme i jakoukoli odbornou pomoc

  • V účetnictví
  • Právní rady
  • Sadaření a jiné