Cesta ke kořenům

Program Cesta ke kořenům:

  • Je ústřední program Hnutí Brontosaurus Jeseníky.
  • Zahrnuje všechny snahy o obnovení přírodního a kulturního bohatství na Jesenicku, o obnovu zdejších tradic.
  • Je také název edice, ve které vycházejí knížky převážně s Jesenickou tématikou. O tomto programu pravidelně informuje  Zpravodaj Cesty ke kořenům.

 

I nově opravený pramínek potřebuje někoho, kdo by se o něj staral, trochu se díval kolem sebe, zda je místo stále pěkné a čisté. Občas je potřeba jej vyčistit. Obnovená Boží muka potřebují člověka, který k nim bude mít úctu a čas od času se k nim přijde podívat a zapálit svíčku, ožnout trávu, poopravit je či natřít. Nejde tedy jen o to památky obnovit, ale spolu s krásou jim vracet i život. Proto je tu také Program Správců památek a Patronů Cesty ke kořenům, který je nedílnou součástí programu Cesty ke kořenům.

Správce památky je ten, kdo je ochoten si vzít na starost péči o nějakou památku, bude k ní chodit, sledovat ji a starat se o ni. Spolu s památkou vytváří ducha místa - „genius loci“. Správce nad památkou přebírá správcovskou odpovědnost nebo rovněž i patronát.

Patron Cesty ke kořenům je drobný dárce, který se rozhodl na obnovu drobných památek přispívat finančně. 

Co se nám již v programu Cesta ke kořenům povedlo?

Vybudovali jsme a otevřeli 2 naučné stezky věnované místnímu lázeňství a vodě:

  • První z nich - Stezka Vincenze Priessnitze - byla otevřena v roce 2005. Vine se nad Jeseníkem-lázně (na Studničním vrchu). Je dlouhá asi 5 km. Je věnovaná zakladateli místního lázeňství Vincenzi Priessnitzovi.
  • Druhá - Stezka Živé vody - byla otevřena v roce 2010. Navazuje na předchozí stezku. Obě stezky se stýkají v místě Jitřního pramene. Je dlouhá asi 6 km a je věnována vodě, jejim fyzikálním, chemickým vlastnostem a léčivým schopnostem. Stezka je doplněna dřevěnými sochami představující různé pohádkové bytosti.

 

V roce 2011 jsme otevřeli naučnou Stezku Munou. Věnuje se historii oblasti i samotného areálu, jímž je bývalý vojenský areál postavený za 2. světové války. Zvláštností stezky je, že trasa není značena v terénu, k  orientaci slouží mapy s vyobrazením sítě cest a čísel budov. Součástí stezky je dvanáct dřevěných soch, představujících bojovníky. Jedná se o historické i fiktivní postavy od starověku až po současnost. Bojovník přitom neznamená vždy voják nebo válečník, myslí se tím nejširší význam tohoto slova. 

Společně s dobrovolníky z řad místních občanů a mladých lidí a finanční pomoci našich patronů jsme opravili a obnovili tyto památky:

Trojpramen Adéla, Flóra, Adolf (2005) - pozoruhodné místo v lese se třemi, dnes dvěma tekoucími prameny a torzem historické Priessnitzovy sprchy Concordia dousche. Dnes o něj jako správce pečuje rodina Dorničákových.

Pražský pramen - rekonstruován účastníky PsB Nad polskými rovinami v roce 2005, na podnět a s finančním pokrytím manželů Duškových z Chebu.

Sourozenecký kříž - jedna z tří prvních brontosaury obnovených památek, v roce 2002 v rámci PsB Kvítek na prameni. Podle pověsti si právě na tomto místě řekly Priessnitzovy děti poslední sbohem, než se rozešly do světa.

 

 

Image previewFinský pramen - jeden z prvních dvou komplet obnovených pramenů HB (2002) je dnes v péči Petra Temnáka.

Vorwärts quelle - druhý ze dvou zcela obnovených pramenů (2002). Dnes je v péči rodiny Jiřího a Jitky Rajských. 

Image previewNěmecká stezka: Německý pramen, Quelle der Eintracht, Freundschaft´s Quelle - zaniklá stezka délky zhruba 1 km se třemi prameny byla obnovena v roce 2003 na PsB Jesenické prameny s přispěním velvyslanectví Spojených států. Německý pramen prošel kompletní náročnou rekonstrukcí. Dnes je jeho správkyní Anna Halfarová, pramene Freundschaft Quelle MUDr. Jelena Veselá a Quelle der Eintracht, neboli Svatebního pramene, manželé Václav a Zdislava Dvořákovi.

Meklenburský pramen - obnova jedné z nejkrásnějších drobných staveb v oblasti proběhla na PsB Pán pramenů ve spolupráci se Společností Vincenze Priessnitze, Junákem a  Lesy ČR. Otevření pramene v roce 2004 se zúčastnilo asi 150 lidí. Dnes je v péči Petra Temnáka.

Čeňkův pramen -  byl obnoven v té době studentem gymnázia Lukášem Abtem. Dnes je v důkladné péči manželů Čábelkových.

Štýrský pramen - jen znalci ví, že blízko cesty za Finským pramenem lze nalézt obnovený pramen (*2008), ke kterému později přibyl grandiózní chodníček vybudovaný dobrovolnickou akcí PsB Ve svém živlu (2009). Pramen je na místě budoucí stezky a jeho správcem je jeho obnovitel Lukáš Abt.

Image preview Oprava božích muk na Holendech - jedna z nejkomplikovanějších oprav, která má nyní krásný výsledek: téměř 5 let trvalo, než dříve naprosto zdevastovaná památka v houštině mohla začít v nynější plné kráse těšit oko návštěvníků. Správcem je pan Josef Hanulík.

Obnova křížku v Jeseníku - Na popud stařenky Jiřinky Pánkové byl křížek obehnán kovanou ohrádkou (2009), ve které nyní rostou květiny a do nocí zdraví pocestné plamínek lucerničky. Vše proběhlo na náklady paní Jiřinky. Místo není hlídané, je však natolik příjemné, že dosud žádný s chuligánů je ani v nejmenším nezdevastoval.

V rámci knižní edice Cesta ke kořenům jsme vydali tyto publikace (některé z nich jsou ještě u nás k dostání):

Zaniklé osady Jesenicka - nejnovější publikace vydaná v roce 2011. Pojednává o zaniklých a téměř zaniklých osadách na Jesenicku, jejich historii a zajímavých událostech.
Atlas jesenických pramenů - přehled většiny známých památek zpracovaný Lukášem Abtem s vydatnou pomocí Tomáše Knoppa. Kniha vyšla v roce 2007.
Příběh pramenů - románově zpracovaný příběh vyprávějící poutavou formou o vzniku mládežnické iniciativy na záchranu drobných památek Jesenicka. Kniha byla vydána v roce 2007.
Příběhy z pohraničí - kniha  Petra Procházky čtivou formou příběhů pamětníků pojednává o zlomových letech okolo 2. sv. války na Frývaldovsku (býv. okres Jeseník). Kniha vyšla v roce 2007.
Předkládám na vědomí - první vydaná kniha edice Cesta ke  kořenům autora Tomáše Knoppa dokumentuje odsun sudetských Němců a další poválečné události. Vyšla v roce 2004.