Dobrovolníci letos opět na Muně

HBJ na Muně letos pořádalo na Muně 2 dobrovolnické akce. Na mezinárodní workcamp, který proběhl na přelomu měsíců červenec a srpen, navázala dobrovolnická akce pro dobrovolníky z České republiky s názvem Hranice nepřekročitelna. Akce ze soudku Prázdnin s Brontosaurem byla letos jediná, kterou RC Jeseníky uspořádalo. I přes problémy s přípravou se však podařilo udělat kvalitní akci, která se s jinými akcemi pořádanými RC Jeseníky co do kvality nezadala.

“Tým se vytvořil těsně před akcí, protože původní tým se rozpadl z důvodu úmrtí v rodině hlavního tahouna týmu a jeho odstoupením), řekl Tom Hradil, staro-nový tahoun dobrovolnické akce, který jako jediný z původního týmu zůstal. Jako zkušený organizátor se však situací nenechal zaskočit a akci za pomoci části účastníků, z kterých se částečně stali i organizátoři uskutečnil. Nový tým tvořili pak zejména: Radek Navrátil, Pája Srbová, Anička Křenková, Vlasta Křenková. “Zapojovali jsme účastníky do podílu na organizaci akce. Každý měl alespoň 1x každou ze 3 typů služeb: 1) kuchyňská, 2) budičkovo-večerníčková, 3) programová – blok her. Při vhodném vyskládání na dramaticko-dynamickou křivku scénáře, tak se to ukázalo jako velmi praktická a podnětná metoda,” řekl Tom. “Velkou část účastníků tvořili známí, a nebo účastníci jiných akcí HB. Úplní prvoúčastníci nebyli vlastně zastoupeni. Celkem nás bylo 13,” doplnil.

Účastníci pracovali především na budově č. 104, kde dělali hliněné omítky a dodělávali stěny z balíků slámy. Kromě práce si však užili i zábavu či noční procházku po Muně.

“Osobně bych tomu dal za 2 (jako ve škole). Myslím, že by se dalo z účastníků dostat ještě vice zodpovědnosti a motivace. Nicméně akci hodnotím jako moc hezkou a pohodovou.” zhodnotil celou akci Tom.

“Ale jak jsem již naznačil výše, původní promyšlená a sofistikovaná verze akce byla zrušena pár týdnů před akcí z důvodu rozpadu týmu. Nicméně náhradní verze, přestože byla zkrácená, byla moc fajn,” dodal na závěr.